Фотоволтаичните панели PERC се разрастват на пазара, но какво представлява клетъчната технология PERC и какви са нейните предимства? За да разберем по -добре значението на PERC клетъчната технология, нека първо разгледаме някои често срещани недостатъци в стандартните силициеви слънчеви панели. Стандартната клетка на слънчевия панел съдържа два слоя силиций, обикновено наричани „n-тип“ и „p-тип“ заради тяхното отрицателно и положително зареждане. Слънчевият панел създава електричество, когато слънчевата светлина удари слънчевите клетки, като изхвърля електрони от слоя n-тип, докато слоят p-тип ги приема, създавайки електрическо поле. Слънчевите клетки, изградени само с два слоя силициева тел, ще срещнат няколко загуби при ефективността на панела. Първият тип загуби идват от неефективното с улавяне на слънчева светлина, която може да бъде отразена от самата слънчева клетка. Друг вид загуби произтичат от случайното движение на електрони. За щастие някои загуби на ефективност могат да бъдат смекчени от технологията. Например, добавянето на преден пасивиращ слой предотвратява част от отражението. За да предотвратите нежелано движение на електрони през клетката към задния контакт, можете да добавите слой на задната повърхност или да поставите всички проводници на гърба на панела по време на производството.

PERC означава „пасивиран излъчвател и заден контакт“ или „задна клетка“. Слънчевите панели, изградени с PERC клетки, имат допълнителен слой на гърба на традиционните слънчеви клетки. Този допълнителен слой позволява да се улавя повече слънчева светлина и да произвежда повече електричество, което прави PERC клетките по -ефективни от традиционните клетки. Дори ако пространството на покрива не е основен проблем, може да е възможно да се спестят време за инсталиране и разходи чрез използване на PERC модули с по -висока ефективност. Ако даден проект изисква 40 стандартни модула за достигане на желаното годишно производство, можете да намалите количеството на 38 PERC модула,което да намали разходите по окабеляване, конструкция и тн. Много азиатски производители, като JA Solar, Trina Solar, NeoSolar, Gintech, Hanwha Q Cells и Suntech, вече са модернизирали производствените си линии, а няколко други са в процес на това. 

Производителят на фотоволтаични панели ZNSHINE SOLAR разработи графеново покритие за своите соларни панели. На практика това покритие прави модулите самопочистващи се, като това не само намалява разходите за поддръжка, но и обещава по-висока производителност.

Какво всъщност е графенът? Това е единичен равнинен лист от sp²-свързани въглеродни атоми. Графенът има дебелина само един атом и е известен като най-тънкия материал на Земята. Благодарение на високата хидрофилност, водата се стича лесно по панела, а органичните вещества бързо се разрушават в процеса на фотокатализа (процеса на ускоряване на химичните реакции с едновременно излагане на веществото-катализатор и светлинно излъчване). Прахът също се отстранява лесно и не смущава работата на слънчевите панели.

Графеновия модул на ZNSHINE е съвместим с технологията PERC и технологията черен силиций. Графеновата серия  се предлага във формат  графен модул с двойно стъкло,с  което този панел се явява най-високо технологичното решение на пазара.

Системите за мониторинг на фотоволтаична централа позволяват постоянно следене на работата на инвертора и и предоставят актуална информация за състоянието на всеки компонент от системата. SAJ представя нова функция за споделяне на фотоволтаични централи е приложенията eSolar Air и eSoalr O&Mа дистрибутори, монтажници и крайният потребител.

Сега вече може лесно и свободно да споделяте вашата електроинсталация с всекиго, с когото поискате. Освен това можете да я използвате и за различни нужди: Мониторинг, Редактиране и отдалечено конфигуриране.

Платформата за наблюдение, работа и поддръжка (Monitoring, Operation and Maintenance (O&M)) става все по-важна за фотоволтаичните централи. На база необходимостта от развитие на фотоволотаиците, SAJ представя своята иновация на нова генерация интелигентна мониторинг система за фотоволтаици – порталът eSolar. Освен функцията за наблюдение, най-важната иновация на портала eSolar е да помага на техници да следят аларми и разрешават бързо проблеми.

Порталът eSoalr е качена на облак платформа за наблюдение на данни , управление и поддръжка на фотоволтаична централа и управление на енергията, разработена от SAJ. Може да бъде използвана както на компютър, така и на мобилни устройства. Благодарение на нея може да следите работата на централата в реално време. Има опцията да изпраща нотификация по мейл или СМС, както и аларма при грешки в системата.  

Ние от ЦЕРБ СОЛАР се занимаваме както с големи, така и с малки проекти за фотоволтаични централи. Клиентът беше ограничен от страна на покривно пространство, но затова успешно събрахме 5kWp централа.

За централата са използвани фотоволтаични модули на марката Suntech с мощност 445Wp. С размери 2095 х 1039 х 35mm успяхме да съберем 11 панела на ската на покрива.

Инверторът е на SAJ серията R5 – 5kW. Малкият му и стилен дизайн го правят лесен за монтаж. Инверторите от тази серия също имат опцията за дистанционна поддръжка и конфигурация на работните параметри. Тиха генерация с вградени два МРР тракера. Гаранционния му период е 5 години стандартно, с опция за удължаване, което го прави най-добрият избор за вашите нужди.